Login

Register

Login

Register

Distances līgums

Distances līgums

Pirms interneta veikala www.snbcosmetics.lv lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar distances līgumu.

 

 1. VISPĀRĪGIE Līguma NOTEIKUMI

1.1.SIA “SNB BALTICS”, vienotais reģistrācijas numurs 42103101770 , juridiskā adrese: 

 1. Janševska 7/9-43,Liepāja,Latvija tālr. numurs: +371 22337357 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina snbcosmetics.lv pieejamo

saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.2. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā persona, kura lieto snbcosmetics.lv interneta

veikalu, vai juridiskā persona.

1.3. Tiesības iepirkties snbcosmetics.lv ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. personām, kuras ir

sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.

1.4 Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā snbcosmetics.lv piedāvātās preces vai izmanto citus snbcosmetics.lv

pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma

noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.5. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt

Noteikumus, tos publicējot snbcosmetics.lv sadaļā “Lietošanas noteikumi”.

1.6. Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala snbcosmetics.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar

Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.

1.7. Preču un pakalpojumu cenas snbcosmetics.lv norādītas Eiro, pievienotās vērtības nodokli (PVN)

ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.

1.8. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu,

specifikācijas un cenas. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.

1.9. snbcosmetics.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var

atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs.

1.10. Pircēju ērtībai un informētībai snbcosmetics.lv var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa

lapām. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda

veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas.

1.11. Pārdevējs patur tiesības atcelt distances līgumu un neapkalpot klientu, ja nav izdevies

sazināties ar Pirceju, vai pastāv pamatotas aizdomas par pircēja rīcības atbilstību šim līgumam.

 

 1. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Pircējs pasūtijumu veic, izvēloties preces, pievienojot tos pirkumu grozā un veicot pilnu

samaksu par pasūtijumu.

2.2. Pirkuma apmaksa ir iespējama:

2.2.1. ar pārskaitījumu, apmaksājot rēķinu vai izmantojot banklink. Kā arī veicot apmaksu uz vietas veikalā A.Pumpura 10, Liepāja

2.3. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot snbcosmetics.lv pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja prece nav pieejama pasūtītajā daudzumā vai attēlotajā preces informācijā ir bijusi kļūda.

2.4. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.

2.5. Ja maksājums nav saņemts 3 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, tad pasūtījums var tikt atcelts bez iepriekšēja brīdinājuma. 

2.6. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību.

Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.

2.7. Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar snbcosmetics.lv

administrāciju, izmantojot e-pastu: [email protected] vai zvanot +371 22337357

 

 1. PREČU PIEGĀDE (SAŅEMŠANA)

3.1. Interneta veikalā snbcosmetics.lv pasūtītās preces Pircējs var saņemt izvēloties kādu no piegādes veidiem veicot pasūtijumu.

a) Omniva pakomāti Latvijā, Kā arī Lietuvā un Igaunijā

b) preces saņemšana uz vietas veikalā – A.Pumpura iela 10, Liepāja, Latvija

3.2. Pirms preces apmaksas, Jums jāizvēlas piegādes veids un, ja ir izvēlēta piegāde ar pakomātu starpniecību, tad jāizvēlas no saraksta sev vēlamais pakomāts uz, kuru , tad arī tiks nosūtīta prece. 

3.3. Preces nodošana Pircējam notiek:

a) Pircējam ievadot saņemšanas kodu terminālī, saņemot pakomātā.

b) Pircējam ierodoties pakaļ precei personīgi.

3.4. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu un prece par saņemtu kad Pircējs to ir apstiprinājis ar

kādu no 3.3 punktā minētajām darbībām.

3.5. Prece ar pakomātu strapniecību tiks izsūtīta ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no apmaksas saņemšanas brīža.

4. Garantijas un preces atgriešanas nosacījumi

Interneta veikalā snbcosmetics.lv piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir vismaz 2 (divi) gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.

Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:

 • pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;
 • aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā.

Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz garantijas talonā noradīto servisa centru, vai snbocmetics.lv biroju A. Pumpura ielā 10, Liepāja, Latvija.

Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.

Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem,  precēm ar ierobežotu resursu.

Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.

5. Atteikuma tiesības

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no

Interneta veikalā snbcosmetics.lv iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam. 

Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa

beigām, brīvā formā uzrakstot iesniegumu par atteikšanos no preces, kur jānorāda

 • pasūtījuma veikšanas datumu;
 • datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
 • čeka numuru, vai rēķina numuru.
 • pircēja vārdu un uzvārdu;
 • precīzu preces nosaukumu;
 •  bankas konta numuru, uz kuru jāatgriež nauda.

Lai atgrieztu preci pirms tam var sazināties ar mums pa epastu [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 22337357

Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14(četrpadsmit) dienu laikā SIA “SNB BALTICS” birojā Liepājā, A. Pumpura 10, vai arī pa pastu.

Atgriežot pasūtījumu pa pastu, tas jāsūta uz adresi: SIA “SNB BALTICS”, A. Pumpura 10 Liepāja,LV-3401.

Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas,

kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa

samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida

maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs.

Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci.

Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību

realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda

veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu,

tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.

Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta,

kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju

un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

Atteikuma tiesības nepiemēro:

 • tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
 • tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;
 • citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

 1. PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠO PRECI VAI

PAKALPOJUMU

6.1. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2

(divu) gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Pircējs iesniedz prasījuma

pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma

neatbilstību līguma noteikumiem.

6.2. Ja konstatēta neatbilstība līguma noteikumiem, Pircējs vienojas ar Pārdevēju par vienu no

sekojošajiem risinājumiem līguma neatbilstības novēršanai:

6.2.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas

izdevumus;

6.2.2. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma

noteikumiem;

6.2.3. samazināt preces cenu;

6.2.4. atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.

6.3. Pircējs piesaka prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu,

aizpildot prasījuma pieteikuma veidlapu un iesniedzot to SIA “SNB BALTICS” birojā. Kopā ar

Prasījuma pieteikumu Pircējs iesniedz pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju.

6.4. Pārdevējs nav atbildīgs par pircēja tiešas vai netiešas darbības rezultātā radītiem bojājumiem

precei.

 

 1. DATU AIZSARDZĪBA UN PRIVĀTUMA POLITIKA

7.1. Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma

noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi

un aizsardzību.

7.2. Reģistrējoties vai veicot pirkumus snbcosmetics.lv Pircējs piekrīt ka viņa e-pasta adrese tiek izmantota

savstarpējai saziņai kā arī Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt jaunumus. Pircējam ir iespēja atteikties no

jaunumu saņemšanas darot to zināmu snbcosmetics.lv administrācijai rakstot uz epastu [email protected] 

Pilni privātuma politikas noteikumi: http://snbcosmetics.lv/?page_id=1948

7.3. snbcosmetics.lv ir Pārdevēja un Pārdevēja sadarbības partneru īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas

Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

7.4. snbcosmetics.lv satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli

utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai

papildināšana ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu

piekrišanu šādai darbībai.

7.5. snbcosmetics.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala snbcosmetics.lv plašākas

izmantošanas iespējas. Links uz sīkdatņu noteikumiem:  http://snbcosmetics.lv/?page_id=1687

 

 1. ATBILDĪBA

8.1. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas

varētu rasties snbcosmetics.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka snbcosmetics.lv

piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai interneta veikals snbcosmetics.lv jebkādu iemeslu dēļ

nav pieejams vai snbcosmetics.lv darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

8.2. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala snbcosmetics.lv veiktajiem pirkumiem,

tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).

8.3. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida

neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles.